Medlemskab af Kvorning Borgerforening

Prisen for medlemskab i borgerforeningen er 50 kr.

Indbetaling af kontingentet sker ved bankoverførsel til
Bank: Andelskassen Reg.: 5966  Konto: 5002792
eller
Mobilpay: 61273301
Husk at oplyse adresse ved overførsel.